Elemzések, tanulmányok készítése a pénz- és tőkepiacokról, valamint a tőzsdei folyamatokról


Deviza keresztárfolyamok és kamatok prognózisának szakmai előkészítése. (1995)


A feladat ez esetben is kettős volt. Egyrészt szakmailag meg kellett alapozni, hogy milyen módon lehetséges és célszerű előre jelezni a főbb devizák (USD, DEM, CHF, Yen, GBP illetve a magyar forint) rövidtávú (napi, heti és havi)keresztárfolyamait és kamatait, a korrekt előrejelzésekhez milyen prognózis-technikákat célszerű igénybe venni. Feladatunk volt annak a megválaszolása is, hogy milyen peremfeltételek mellett lenne a fenti prognóziskészítési tevékenység vállalkozásként is profitábilis. Az erre vonatkozó feasibility study-t átadtuk a megrendelőnek.


Értékelés és elemzés az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet hatályos törvényekben meghatározott funkcióiról. Javaslat az információs rendszer továbbfejlesztésének koncepciójára. (1995)

Az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 1995 elejére elkészítette az új értékpapírtörvény tervezetét. Feladatunk az volt, hogy egyrészt tekintsük át a Felügyeletnek a módosuló törvény által definiált, bővülő funkcióit, és értékeljük a Felügyelet meglevő információs rendszerét abból a szempontból, hogy az mennyiben felel meg a körvonalazódó új törvényi követelményeknek. Az elemzést követően javaslatot tettünk az információs rendszer továbbfejlesztésére.


Tájékoztatási koncepció az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet számára. (1995)

Az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet számára az előző munka részbeni továbbfolytatásaként elkészítettünk egy olyan Tájékoztatási koncepciót, amely körvonalazza azon kiadványok körét, amelyeket véleményünk szerint célszerű lenne a piaci szereplők számára kiadni.


Felügyeleti funkciók és alkalmazott szabályozási megoldások a határidős piacokon. Javaslatok a felügyeleti munka javítására (1996)

A határidős tőzsdékre bevezetett származékpiaci termékek forgalma az elmúlt másfél évtizedben szédítően gyorsan növekedett. Leadott tanulmányunkban - széles nemzetközi irodalom feldolgozásával, és az USA árupiaci határidős tőzsdefelügyelete, a CFTC gyakorlatát is megismerve - azt vizsgáltuk, hogy a határidős piacokat felügyelő hatóságok rendszeresen milyen rutin-jellegű és egyedi feladatokat végeznek, majd javaslatot tettünk arra, hogyan lehet e tapasztalatok alapján a magyar Felügyeleti gyakorlatot javítani.


Piaci - monitoring rendszerek a tőzsdei kereskedelem figyelésére (1996)

Ebben az anyagunkban statisztikailag vizsgáltuk a tőzsdei műveleteket és javaslatot tettünk egy tőzsdei - a szokatlan jelenségeket kiszűrő - monitoring rendszer kialakítására.


Az opciós piacok kialakítása, az ezzel kapcsolatos Felügyeleti felkészülés (1996)

Az opciós piacok kialakítására vonatkozó munka keretében javaslatot tettünk a Felügyeleti felkészülés teendőire.


Technikai analízis eszközei és alkalmazhatóságuk a magyar piacon (1997)

A fenti témában Társaságunk alapozó munkát végzett. Ez a munka részben egy tanulmány volt, részben pedig a módszerek alapulvételével portfolio menedzsment.


Az értékpapírpiacok áttekintése 1997 évi folyamatok (1998)

Tanulmány született az értékpapírpiacok 1997 évi eseményeiről.


Javaslat egy befektetési döntéseket megalapozó Research Team felállítására (1998)

A team felállítására vonatkozó szerződést egy pénzügyi befektető társasággal kötöttük. A munka lényege annak meghatározása volt, hogy milyen struktúrában, milyen módszerekkel, milyen input információkra támaszkodva, milyen személyi és tárgyi feltételek mellett, és milyen módszerek segítségével célszerű az elemzési tevékenységet megszervezni.


Folyamatos tőzsdei elemzések (1997-2001)

A Wegatrend Kft.folyamatos munkát végez a technikai analízis módszereinek fejlesztésében, a magyar tőzsdei folyamatokra való adaptálásában, e mellett pedig folyamatosstatisztikai elemző munka folyik a következő területeken:


Folyamatos tőzsdei publikációk a Magyar Hírlapban (hetente) és a Piac és Ptofit c havilapban (havonta). (1999-2001)

A Wegatrend Kft. két munkatársa 1999 januárja óta jelentet meg cikkeket a fenti lapokban.


"Havi Tőkepiaci Elemzések" (A GKI Gazdaságkutató Rt-vel közös havi kiadvány). (2000-2001)

2000 márciusától 2001 áprilisig havonta jelent meg a fenti kiadvány, amelybe azokat a fejezeteket, amelyek a hazai és külföldi tőzsdékre vonatkoznak, az egyes részvények és a BUX technikai elemzését, valamint a a befektetési alapokra vonatkozó számításokat a Wegatrend Kft. szolgáltatta. Ennek negyedéves változata előkészítés alatt áll.


Folyamatos tartalom szolgáltatás a Tőzsdefórum Internet oldalaira (1999-2001)

A Wegatrend Kft. heti két alkalommal jelentetett meg technikai elemzéseket részben a BUX-ról, részben a hat legfontosabb részvény alakulásáról.


A magyar devizapiac sajátosságai, a devizahitelezés (2001)

Részletes elemzés, tanulmány egy hazai bank részére. A tanulmányt a Wegatrend Kft alvállalkozóként írta.


PHARE pályázat előkészítés (2001)

A PHARE pályázatot írt ki arra, hogy a PM és a PSZÁF között milyen adatforgalom és milyen technikai megoldásokkal kerüljön kialakításra. A pályázatot a Phare számára a egy szakértői team dolgozta ki, amelynek a vezetését a Wegatrend Kft. (Dr. Werner Gábor) látta el.


Árfolyam előrejelzés. Árfolyambiztosítás - lehetőségek és technikák (2001-2002)

A Wegatrend Kft. a fenti témában két tanulmányt készített az SAP Hungary Kft. számára és felmérte, hogy a bankok és a BÁT milyen konstrukciókkal és milyen kondíciókkal áll rendelkezésre az árfolyam biztosítás területén.